Warning: include(e:\wwwroot\chaisiricom\chaisiri.com\web/administrator/modules/object.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in E:\wwwroot\chaisiricom\chaisiri.com\web\index.php on line 3

Warning: include(e:\wwwroot\chaisiricom\chaisiri.com\web/administrator/modules/object.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in E:\wwwroot\chaisiricom\chaisiri.com\web\index.php on line 3

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'e:\wwwroot\chaisiricom\chaisiri.com\web/administrator/modules/object.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in E:\wwwroot\chaisiricom\chaisiri.com\web\index.php on line 3
ประวัติบริษัท
ประวัติบริษัท

 

บริษัท โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ จำกัด (Chaisiri Nylon Canvas Factory Ltd.) เป็นผู้ผลิต ผ้าใบพลาสติก ถุงกระสอบ ถุงเคลือบฟิล์ม บรรจุภัณฑ์ ภายใต้กลุ่ม เพ็ญศิริกรุ๊ป (Pensiri Group) นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 บริษัทโรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ(CSNC.)จำกัด   มีบทบาทสำคัญในการรองรับความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมที่ใช้ทั่วไป และพยายามทำการปรับปรุงมาตรฐานตลอดจนคุณภาพของสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อสนองตอบการใช้งานที่หลากหลาย บนพื้นที่กว่า 64,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่ 124 หมู่1 ถนนสุคนธวิท      ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110 ในโรงงานติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมเครื่องจักรครบครันสำหรับทำการผลิต ทำให้บริษัท โรงงานทอผ้าใบไนล่อนชัยศิริ จำกัด(CSNC.) ขยายกำลังการผลิตเพื่อเพิ่มความสามารถในการตอบสนองความต้องการของธุรกิจภายในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก